Stillingsbeskrivelser for de enkelte roller findes her:

Formand

Næstformand

Kasser

Sekretær

Ungdomsudvalget

Kapsejladsudvalg

Webmaster