Formand:

Morten Grønning Jensen

Mail: kontakt@frederikshavnsejlklub.dk 

 

Næstformand:

Per Allerup
 

Kasser:

Henning Larsen
 

Sekretær:

Carsten Jensen
 

Bestyrelsesmedlem:

Jesper Nipper Jensen

 

Udvalgsposter er fordelt således:

Aktivitet:  Brian Hald

Kapsejlads/Svømning:  Dion Wellejus

Ungdomsafdeling:  Jesper Nipper Jensen