Skur & Jollelauget Frederikshavn Marina

  
skurogjolle(at)gmail.com

Skur & Jollelaugets historie

29. december 2008

I tidens årle morgenstund blev en gruppe entusiastiske fritidsfiskere enige om at starte en lille forening til fremme for sammenhold - fællesskab og samdrægtighed i det nu hedengangne Frederikshavn Søsportshavn. Så med skiftende formænd og ledelse blev der i marts måned 1996 etableret en forening med navnet "SKUR & JOLLELAUGET " med laugets første formand "trosseføreren" Kaj Olsen som leder.

 

Medlemstallet var fra starten 30 og kontingentet udgjorde 50,00 kr. årligt og et indmeldingsgebyr på 50,00 kr. Men siden er det gået langsomt, men støt fremad for, der d.

 

1. november 2008 kunne tælle 80 medlemmer. I året 2006 kunne lauget således fejre sit 10 års jubilæum.

 

Denne begivenhed blev i august 2006 fejret med en storslået fest for laugets medlemmer med "påhæng". 68 personer var med til at festligholde denne mærkedag. Alle sejl var sat til, og mange af laugets medlemmer var med til at rejse laugsteltene, og pynte op, for at gøre dagen og aftenen festlig.

 

Lauget har haft en turbulent historie, hvilket er naturligt i en så aktiv forening, da det ikke kan undgås at der kommer problemer til overfladen, men lauget har formået at kunne holde de store problemer stangen.

 

Af fysisk synlige tiltag kan nævnes:

 

- At der er etableret 2 retirader i 2004 til benyttelse af alle brugere på havnen. Nogle medlemmer fra arbejdsholdene Billeder fra indvielsen af retiraderne

- At der er etableret "badebro" på havnens nordlige mole til fiskeaffald.

- At fællesområdet omkring laugets skure bliver "trimmet" med nyt græs og græsslåning.

- At der er etableret en offentlig grillplads benævnt " Arthurs Plads" til ære for en af laugets tidligere formænd.

- At adgangsvejen til området jævnlig bliver renoveret af laugets medlemmer.

- At nordre mole ligeledes bliver renoveret af laugets medlemmer.

- At laugets medlemmer medvirker til opkrævning af "ligge" afgift for havnens gæster.

 

Der har været arrangementer med besøg på Skagen Fiskeaktion og Skagen Redningsstation.

 

Lauget har holdt Høstfest for laugets medlemmer med ledsager i to omgange, først var det i 2007 hvor der i havnens dejlige fælleshus blev festet for 42 personer, og igen i 2008 hvor der var mødt 36 personer.

 

Kontingentet har siden 2003 været konstant 100,00 kr. årligt.

Nogle medlemmer af arbejdsholdet
Billeder fra indvielsen af retiraderne