Aktivitetsplan 2024 for Skur og Jollelauget

Marts/april: virksomhedbesøg / foredragsaften

Maj: ” skurenes dag” fælles oprydning ved dit skur og vores fællesareal.

Juni : Sankt Hans og Loppemarked

August: Høstfest /grillfest

September: Virksomhedsbesøg/Foredragsaftener

December: Julefrokost