Velkommen som ny bruger i Frederikshavn Marina K/S

Sådan får du en bådplads:

Du kan vælge at købe eller leje en plads til din båd. Bådens pladsbehov er minimum bådens største bredde + 40 cm. oprundet til nærmeste halve meter. Joller med en bredde på under 2 m. har mulighed for at få en særlig jolleplads ved flydebroen (Bro5).

Når du erhverver en bådplads, får du brugsretten til det antal meter, som du har betalt for. Havnefogeden sørger for at anvise en plads, der passer til din båds størrelse og dybdegang. Du kan ikke være sikker på at få anvist samme plads hvert år, idet havnefogeden til enhver tid disponerer pladserne for at opnå den bedste udnyttelse af pladsen i havnen.

Prisen for en bådplads finder du i Marinaens takster. For mere information om køb eller leje af bådplads - kontakt Havnefogeden. Ønsker du at købe bådplads, kontakter du Marinaens kasserer.

Værd at vide som ny bruger

Havnefogeden er altid behjælpelig med de spørgsmål, du naturligt har som ny bruger.

Alle skal overholde havnereglementet, som du kan læse her eller få udleveret på havnekontoret. Her kan du også købe en chip-nøgle til fælleshuset, samt servicebygningen med bade og vaskefaciliteter. Havnefogeden kan hjælpe dig med isætning og optagning af din båd, samt kørsel med traktor.

Hvis du ønsker et modtage mail om, hvad der foregår på Marinaen, kan du tilmelde dig Marinaens mailservice. Du kan endvidere tilmelde dig Frederikshavn Sejlklub nyt, som står for meget af det sociale liv på havnen. Jolleejerne har deres egen forening - Skur & Jollelauget. Begge foreninger har også plads til dig som medlem.

Vi beder dig gennemlæse havnereglementet, men for at gøre det lidt lettere for dig, har vi her samlet nogle få regler, som du skal kende fra starten af:

1. Højest tilladte hastighed i havnen er 3 kn.

2. Der er elstandere på alle broer, men elforbrug er kun tilladt gennem en godkendt måler, som kan købes hos havnefogeden .

3. Båden skal være forsvarligt fortøjet med veldimensionerede fortøjninger som skal være affjedrede.

4. Båden skal altid være forsynet med gyldig årsmærkat, som fås hos havnefogeden.

5. Det er strengt forbudt at anvende ikke-godkendt bundmaling.

6. Miljøfarligt affald skal afleveres på modtagestationen bag det tidligere havnekontor. Vær miljøbevidst og spar på vores drikkevand. 

7. Bådvogne og -stativer skal være forsynet med navn eller medlemsnummer, og være i forsvarlig stand. Master og lign. må ikke placeres nær legepladsen af hensyn til børnenes sikkerhed.

8. Når du tager på ferie, vender du skiltet foran din plads til GRØN, så både, der gæster havnen, kan bruge pladsen, mens du er borte.

9. Når din båd tages op, skal pladsen ryddes for fortøjninger, løbeliner og lignende. Tilsvarende skal en evt. plads på baglandet ryddes ved isætning. 

10. Servicebroen (inderst i søndre bassin) er forbeholdt gæstesejlere, men må bruges ved af- og pålæsning. Længerevarende ophold er ikke tilladt her, ej heller langs krankajerne.

11. Havnefogedens anvisninger skal efterkommes. Øvrige regler og vedtægter finder du her på hjemmesiden i afsnittet REGLER. Hvis du vælger at forlade Marinaen permanent, skal du informere havnefogeden, samt fjerne dine bådvogne eller -stativer fra baglandet.

Kontakt: Frederikshavn Mariana K/S