Aflæsning af din elmåler.

Du skal selv aflæse din elmåler og indberette forbruget til kassereren på denne formular.

Medlemsnummer fremgår af dit årsmærke eller opkrævning.
Indberet dit måler-nr. i egen interesse, så din måler kan spores, hvis den bliver stjålet eller bortkommer på anden vis. Målernummeret fremgår normalt af det lille foliemærke på selve måleren.

 

Medlemsnummer fremgår af dit årsmærke eller opkrævning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indberet dit måler-nr. i egen interesse, så din måler kan spores, hvis den bliver stjålet eller bortkommer på anden vis.
Målernummeret fremgår normalt af det lille foliemærke på selve måleren.