Skur & Jollelauget Frederikshavn Marina

  
skurogjolle(at)gmail.com

Skur & Jollelaugets bestyrelse:

Formand: Palle Sørensen

Telefon: 24 28 54 15

skurogjolle(at)gmail.com

Næstformand:  Ray Godtliebsen 

Tlf.: 40 84 00 11 

Kasserer: Jens Schmidt-Olsen

Telefon: 26 28 27 63    

Sekretær: Frede Strøm

Telefon: 22 28 75 68

Aktivitet : Roland Brunhøj

Telefon: 20 23 22 14

Suppleanter: Niels Ove Larsen og Uffe Feldtmose