Ordensreglement for fælleshuset

Huset er røgfrit overalt indvendigt. 

 

  1. Til afholdelse af EGEN husstands festligheder kan husets 1 sal. lejes af medlemmer med bådplads eller arealplads i Frederikshavn Marina og har betalt kontingent i mindst et år til: Barnedåb – Konfirmation – Div. Bryllupper – Runde fødselsdage fra 40 år – Jubilæer – Begravelser m.m.

Prisen er kr. 2.000 inkl. moms samt kr. 1.800 inkl. moms i depositum (prisen reguleres hvert år til generalforsamlingen)

Lejeaftale udsendes kun med E post.

Depositum indbetales senest 8 dage efter lejeaftalens oprettelse.

Lejen indbetales senest 30 dage før lejeaftalens start.

Lejemålet gælder normalt for 24 timer, og der udfyldes ved reservationen en lejeaftale hvor depositum kan indbetales. Ved afbestilling senere en 14 dage før arrangementet tilbagebetales depositum ikke.

Lejer er ansvarlig for lejemålet og skal være tilstede så længe, der er personer i huset, samt sørge for aflåsning af døre og vinduer inden huset forlades. Se efter, at stearinlys m.m. er slukkede. Lejer bortskaffer selv sit affald fra huset, herunder glas og flasker. Skader på service, inventar og bygning erstattes af lejer til gældende dagspris.

Til pejs må der kun anvendes godkendt fyringsmateriale.

Rengøringsmidler og rengøringsrekvisitter forefindes.

Der må ikke anvendes andre rengøringsmidler.

Lejer medbringer selv karklude, håndklæder, viskestykker m.m.

Lejer og dennes gæster skal udvise sømmelig opførsel i og omkring huset.

Vinduer og døre skal holdes lukkede, når der spilles musik og synges m.m.

Huset kan ikke udlejes kommercielt.                                                                      

Overalt i huset er det ikke tilladt at rense fisk m.m. eller medtage husdyr.

Verandaen skal ryddes for service m.v. umiddelbart efter afholdelsen af festligheden.

  1. Et husudvalg bestående af en’ repræsentant for Frederikshavn Marina, Frederikshavn Sejlklub og Skur & Jollelauget, samt formanden for Frederikshavn Marina administrerer udlån og udlejning.

  2. Umiddelbart efter udlejning kontrolleres det lejede af husudvalget, der afgør, om det lejede er afleveret korrekt. Hvis det ikke er tilfældet kan et rengøringsselskab blive kontraheret for lejers regning. Lejer kan om ønsket deltage ved kontrollen. Dette aftales med viceværten.

  3. Ved fejl og mangler kontaktes havnefogeden på tlf. 4047 7598.

  4. Eventuelt restdepositum overføres på lejers bankkonto efter ca. 1 – 2 uger.  

  5. Frederikshavn Sejlklub – Skur & Jollelauget og Frederikshavn Marina udfylder ved årets start, og senest 1. marts, en aktivitetskalender hvor foreningerne reserverer de datoer der skal anvendes til foreningsaktiviteter i årets løb. Hvis der er mulighed for lejeindtægt af huset skal foreningerne være villige til at flytte aktivitetsdato.

  6. Bestyrelse/ Husudvalg drager omsorg for at huset ikke benyttes som varme – og ølstue.

  7. Huset kan ikke lejes nytårsaften.

  8. Der må ikke anvendes fyrværkeri.

  9. Sejlerstuen kan benyttes af havnens gæster i perioden 1. maj til 30. september

Ovenstående reglement er godkendt på generalforsamlingen 28. februar 2011

Printvenlig version