#eddbd1

 

Frederikshavn Marina


En hyggelig, familievenlig havn

med alle moderne faciliteter
og et dejligt maritimt miljø

#fff
#efeff0

 

Moderne

Faciliteter

• God plads
• Trådløst internet
og meget meget mere...

FREDERIKSHAVN MARINA K/S

Søsportsvej 14

9900 Frederikshavn

HAVNEKONTORET TLF: 4047 7598.

EMAIL:frhmarina@mail.dk

                                                                                          

Infobrev november 2020

 

Tilsyn af både i havnen.

 

Ved gennemgang af både som ligger i vandet har vi igen i år kunne konstatere at mange både ikke ligger med de foreskrevne fortøjninger.

Samtidigt henstiller vi alle de bådejere som har deres båd liggende i vandet at efterse – løbende – at fortøjninger er forsvarlige i forhold til når det er høj og lavvandet.

Dette skal bringes i orden og udføres hurtigst muligt – da vi allerede nu har fået flere skader på vores broer.

Ydermere kan vi konstatere at der er en del både som ikke løbende bliver lænset for vand.

 

Kopitekst af havnens ordensregler.

9.3 Alle både der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger der er afpasset efter bådens størrelse, og skal under alle forhold kunne holde båden inden for den anviste plads. Mod broen skal anvendes fjedrene fortøjninger.
Bådene skal ligge med fendere langs siden i det omfang det er nødvendigt, for at hindre at de tørner mod hinanden. Eventuelle påbud fra havnefogeden skal følges. Havnefogeden har ret til at udskifte utilstrækkelige fortøjninger for bådejerens regning. Slæbejoller holdes på eget vandareal.

 

Med venlig hilsen.

Bestyrelsen Frederikshavn Marina

 
Klik her for: Printvenlig udgave af nyhedsbrev November 2020

 

 

 

 

Ny midlertidig kommunal frihavnsordning i Frederikshavn Kommune.

Mærkat kan udleveres til dem der har betalt deres båd plads.

 

 

Nyhedsbrev maj 2020

Oprensning færdig i havnen.

Blot til jeres information, så blev rederiet Peter Madsen færdige her i den forgangne weekend, med oprensning af vores havn.

Og igen vil vi fra bestyrelsen beklage de gener det har givet den enkelte sejler.

Men vi ser frem til et fremtidigt godt samarbejde med rederiet Peter Madsen, m.h.t oprensning af vores marina.

 

Og så også lige en ny reminder – HUSK AT HENTE JERES ÅRSMÆRKE.

 

De bedste sejler hilsner

Bestyrelsen Frederikshavn Marina

Printvenlig udgave af: Nyhedsbrev maj 2020

 

 

Nyhedsbrev 21. April 2020

                                                                                  

Forsinket oprensning.                            

Årsmærker.                     

 

Vinteren har sluppet sit tag, sommeren er på vej og inden længe kan vi forhåbentlig nyde solen og varmen, så havnen igen kan komme til at blive fyldt op med glade og aktive personer.
Forhåbentlig kan vi se frem til en sommer med masser af sol og varme – og ikke mindst godt sejlervejr.

Men som alle jo nok ved nu, så overholdt Rederiet Høj ikke den aftale der var indgået m.h.t. oprensning– som skulle have været udført i uge 14.
Vi har lavet aftale med et andet rederi – som her i skrevet stund – har meldt ud at de påbegynder oprensning her torsdag morgen den 23. april.

Så også i år en reminder - ÅRSMÆRKE.
HUSK at hente jeres nye årsmærke på havnekontoret inden i går i vandet.
Vi minder jer også lige på, at sørge for at jeres fartøje/båd er ansvarsforsikret jf. Havnereglementet pkt. 5.
Det er som de øvrige år, et krav at der er betalt pladsleje for 2020 før årsmærket kan udleveres.
Det er i alles interesse at årsmærker kommer på bådene inden vi ”går” i vandet, så havnefogeden dels kan finde ejeren af båden, hvis der er sket noget utilsigtet og dels kan se, der er betalt pladsleje. Havnefogeden kan ellers ikke skelne fastliggere fra gæstesejlere.

Marinaen er også i år med i FH – Frihavneordningen. FH mærke kan købes på havnekontoret.

Igen på bestyrelsens vegne beklager vi de gener som det har medført at havnen ikke blev oprenset til den oprindelige plan som vi var blevet lovet.

De bedste sejler hilsner

Stig Pilgaard

Og Bestyrelsen Frederikshavn Marina 


Printvenlig udgave af: Nyhedsbrev af 21. april 2020 

 

 

 

Info brev oktober 2019

Bro 3. Renovering


Sommeren er slut og efteråret og vinteren nærmer sig.

Og det er tiden til at renoveringen af bro 3 så småt kan begynde.


Det betyder blandt andet at vi vil bede alle dem som har monteret stiger med mere ved deres plads om at få det/dem afmonteret.


Dette gælder også fortøjninger på de enkelte pladser.


Renoveringen forventes at gå i gang senest først i november, så derfor beder vi jer om at få jeres ting afmonteret inden udgangen af oktober.


Både som ikke skal op i vinter skal flyttes til anden plads, dette aftales med vores havnefoged – Allan – for anvisning af anden plads.

 

De bedste hilsner.

Bestyrelsen Frederikshavn Marina

Printvenlig udgave af: Info brev oktober 2019 

 

 

Nyhedsbrev April 2019               

Vinteren er ved at slippe sit tag, foråret er på vej og inden længe kan vi forhåbentlig nyde solen og varmen, så havnen igen kan komme til at blive fyldt op med glade og aktive personer.

Forhåbentlig kan vi se frem til en sommer som sidste år –

Det er også snart tid til at få vand under kølen og derfor også tiden får nyt ÅRSMÆRKE.

SÅ HUSK at hente nyt årsmærke på havnekontoret og underskrive erklæring om, at fartøjet er ansvarsforsikret jf. Havnereglementet pkt. 5.

Det er som de øvrige år, et krav at der er betalt pladsleje for 2019 før årsmærket kan udleveres.

Det er i alles interesse at årsmærker kommer på bådene inden vi ”går” i vandet, så havnefogeden dels kan finde ejeren af båden, hvis der er sket noget utilsigtet og dels kan se, der er betalt pladsleje. Havnefogeden kan ellers ikke skelne fastliggere fra gæstesejlere.

Marinaen er også i år med i FH – Frihavneordningen. FH mærke kan købes på havnekontoret.

De bedste sejler hilsner

Bestyrelsen Frederikshavn Marina

Printvenlig udgave: Nyhedsbrev April 2019

 

Informationer og nyhedsbreve fra Frederikshavn Marina K/S

Tilmeld dig Marinaen's mail-liste og få en mail, når der er nyt