SEJLERSKOLE

FREDERIKSHAVN SEJLKLUB

SEJLERSKOLE

Du bliver undervist i teoretiske og praktiske færdigheder svarende til pensum i den praktiske del af Duelighedsprøven.

·         Der sejles 10 – 12 gange á 2-3 timer på vandet i maj og juni samt i august og september.

·         Vi holder sommerferie i juli måned, og afslutter skolesejladserne ultimo september.

Det er muligt at gå op til den praktiske del af duelighedsprøven i september måned.

Der sejles tirsdag, og torsdag 16.30 – 18.30.

Hvert hold sejler med en instruktør og tre elever. Det tilstræbes, at ægtefæller eller samboende ikke sejler på samme hold.

Instruktørerne er frivillige og ulønnede. Det er lysten, glæden og samværet med andre mennesker med samme interesse, der motiverer os til at være instruktører. Instruktørerne er alle erfarne sejlere med en baggrund indenfor tur-og/eller kapsejlads. Vi er ofte nuværende eller tidligere bådejere, der typisk har stor erfaring.

Formål for Frederikshavn Sejlklubs (FSK) sejlerskole er:

·         at tilbyde eleverne en praktisk uddannelse i en sejlbåd, hvilket sikrer, at eleverne har de fornødne kvalifikationer til at føre en sejlbåd.

·         at uddanne eleverne i almindelig sikkerhed til søs således, at de kender deres sikkerhedsmæssige ansvar overfor dem selv, andre og materiellet.

·         at bibringe eleverne den viden og de færdigheder, der skal til for, at de kan bestå den praktiske del af duelighedsprøven.

·         at tilbyde en spændende aktivitet i FSK, der er med til at fremme et godt og positivt klubliv.

Deltagerne skal være medlem af FSK.

Et gæste medlemskab – som gælder i undervisningsperioden – koster kr. 425.

Kursusgebyret er kr. 2.000. Kursusgebyr for medlemmer (familie medlemskab) kr. 1.600. 

Sejlerskolens reglement

1.       For at deltage skal man være fyldt 17 år, og man kan året rundt blive skrevet på en deltagerliste ved, at skrive til sejlerskolens koordinator. Dem, der står øverst på listen, får pladserne. En eventuel venteliste overføres til næste sæson.
Deltagerne skal være medlem af FSK.

2.      Opdeling af sejlerhold sker på baggrund af ønsker og erfaring fra elevernes side. Koordinator for sejlerskolen laver en oversigt over hold. Det er tilladt et bytte internt efter aftale med instruktørerne.

3.      Sker der frafald, så der kun et en elev tilbage på et hold, forbeholder sejlerskolen sig ret til at sammenlægge 2 hold

4.      Møder kun en elev op til sejlads, har instruktøren ret til at aflyse sejladsen.

5.      Eleverne deltager i undervisningen frivilligt og på eget ansvar, både til søs og på land.

6.      Erstatningskrav vil ikke kunne gøres gældende overfor skolens instruktører, ledelse eller klubben.

7.      Når undervisningen finder sted, har instruktøren den hele og fulde myndighed såvel på vandet som på land.

8.      Det forventes, at eleverne møder i god tid inden sejladsens start. Hvert hold aftaler, hvad man gør, når eleverne på forhånd ved, at de ikke kan komme til en sejlads.

9.      Bliver en elev pludselig forhindret i at komme til en sejlads, forventer vi, at der meldes afbud til instruktøren.

10.  Er en instruktør forhindret i at komme, så tilstræber instruktøren at finde en afløser, men det kan ikke garanteres. Aflysninger varsles så tidligt som muligt. Vi kan ikke garantere, at der kan ydes erstatningssejlads, men vil tilstræbe det.

11.  Instruktøren kan aflyse en sejlads, hvis det skønnes, at vejret ikke egner sig til sejlads.

12.  Såfremt en elev udviser en adfærd eller mangel på interesse, der er til skade for de øvrige elever eller til skade for klubbens materiel, kan denne elev ekskluderes fra sejlerskolen. Kursusgebyret refunderes ikke i dette tilfælde.

13.  Ved betaling af kursusgebyret (kr. 2.000,-) accepteres sejlerskolens reglement.