Baneledere / dommere:

Lone Emborg

Inger Jensen

Bodil Nielsen

Lillian Bertelsen

Lone Marie

Sanni Damsgaard

Kirsten Christiansen