Hvad mon der nu sker i klubben.


KLUBAFTEN I SEJLKLUBBEN - Strandby Sejlklub

Strandby Sejlklub inviterer alle, interesserede fra vores

naboklubber og vores naboer i ”DE RØDE HUSE” til et arrangement

i sejlklubben:

Torsdag d. 17. november 2022, kl. 19.00 til ca. 21.30

Claus Møller Sørensen, MARINEXPERTEN vil fortælle om sine aktiviteter i

forbindelse med mærkning af tun i Kattegat og Skagerrak.

Endelig vil Claus opdaterer os om det sidste nye indenfor Marineelektronik

passende til mindre både.

Undervejs vil der blive serveret kaffe og kage.

Øl og vand kan købes til rimelige priser.

Med venlig hilsen

Strandby Sejlklub

pbv. Jørgen Lindberg

Se invitationen her

Afriggerfest i Fælleshuset

INDBYDELSE

I samarbejde med Frederikshavn Marina indbyder Frederikshavn Sejlklub klubbens
medlemmer til afriggerfest i Fælleshuset

Lørdag den 19. november 2022 kl. 18.00


Bemærk venligst: Festen er en kombineret ”goddag og farvel”-fest for Marinaen og
afriggerfest for Sejlklubben med deltagelse efter princippet ”først til mølle”.

Tilmeld jer 
derfor skyndsomt - vi har plads til ca. 60 personer i alt! 

Se: INDBYDELSEN her

 

 

Frederikshavn Sejlklub - Plan for sæson 2022

Forår

 

25. april

Ungdomsafdeling – træning starter

1. maj

Standerhejsning nr. 134

4. maj

Onsdagssejlads starter

10. maj

Åbent hus med grill for elever på MARTEC og Frederikshavn Gymnasium

4. juni – 6. juni

Pinsetur til Læsø

18. juni

Hirsholmene Rundt

23. juni

Sankt Hans aften med bål (Skur- og jollelaug)

29. juni

Onsdagssejlads – sommerafslutning m. grillpølser

 

 

?

Åbent hus – ”Kom og sejl med os”

 

 

Efterår

 

17. august

Onsdagssejladser starter efter sommerferie

3. september

Fyrbåkesejlads, Sæby Sejlklub

17. september

Hirsholmene Senior Race, Strandby Sejlklub

21. september

Onsdagssejlads - sæsonafslutning

3. oktober

Svømmesæson starter

19. november

Afriggerfest (i samarbejde med Marina)

?

Åbent hus – ”Kom og sejl med os”

Printvenlig udgave af: Plan for sæson 2022