Hvad mon der nu sker i klubben.


Standerhejsning den 30. april 2023 kl. 1100

Sejlklubben vil i forbindelse med standerhejsningen være vært for 1 øl eller 1 vand.

Sejlklubbens medlemmer kan ved samme lejlighed få udleveret ny klubstander.


Frederikshavn Sejlklub

Bestyrelsen

Link til: Indbydelse til Standerhejsning