Hvad mon der nu sker i klubben.


Indkaldelse til Generalforsamling 2023

Generalforsamling

Jf. tidligere udsendte indkaldelse afholdes der ordinær generalforsamling i Frederikshavn sejlklub:

onsdag den 15. marts 2023

i Fælleshuset på Frederikshavn Marina kl. 19.00.

 

Dagsorden ifølge sejlklubbens vedtægter:

1)      Valg af dirigent

2)      Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3)      Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4)      Behandling af indkomne forslag

5)      Fremlæggelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent

6)      Valg af bestyrelsesmedlemmer

7)      Valg af suppleanter til bestyrelsen

8)      Forelæggelse af plan for den kommende sæson

9)      Eventuelt

Formanden har ved fristens udløb ikke modtaget forslag fra medlemmer til behandling på generalforsamlingen under pkt. 4).

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg under pkt. 6):

·        Morten Grønning Jensen (modtager genvalg)

·        Christian Birk (modtager ikke genvalg)

·        Jesper Nipper Jensen (modtager genvalg)

Bestyrelsen foreslår Henning Larsen som kandidat til bestyrelsen

Følgende suppleanter er på valg under pkt. 7):
 

·        Ole Bertelsen (modtager genvalg)

Bestyrelsen foreslår Christian Birk som suppleant til bestyrelsen.

 

Vel mødt!

 

Frederikshavn Sejlklub – bestyrelsen 

Printvenlig udgave af dagsorden: Dagsorden til Generalforsamling 2023

 

 

Frederikshavn Sejlklub - Plan for sæson 2022

Forår

 

25. april

Ungdomsafdeling – træning starter

1. maj

Standerhejsning nr. 134

4. maj

Onsdagssejlads starter

10. maj

Åbent hus med grill for elever på MARTEC og Frederikshavn Gymnasium

4. juni – 6. juni

Pinsetur til Læsø

18. juni

Hirsholmene Rundt

23. juni

Sankt Hans aften med bål (Skur- og jollelaug)

29. juni

Onsdagssejlads – sommerafslutning m. grillpølser

 

 

?

Åbent hus – ”Kom og sejl med os”

 

 

Efterår

 

17. august

Onsdagssejladser starter efter sommerferie

3. september

Fyrbåkesejlads, Sæby Sejlklub

17. september

Hirsholmene Senior Race, Strandby Sejlklub

21. september

Onsdagssejlads - sæsonafslutning

3. oktober

Svømmesæson starter

19. november

Afriggerfest (i samarbejde med Marina)

?

Åbent hus – ”Kom og sejl med os”

Printvenlig udgave af: Plan for sæson 2022