Hvad mon der nu sker i klubben.


Standerhejsning den 1. maj 2022 kl. 1100

Sejlklubben vil i forbindelse med standerhejsningen være vært for 1 øl eller 1 vand.

Sejlklubbens medlemmer kan ved samme lejlighed få udleveret ny klubstander.


Frederikshavn Sejlklub

Bestyrelsen

Link til: Indbydelse til Standerhejsning 

 

Frederikshavn Sejlklub - Plan for sæson 2022

Forår

 

25. april

Ungdomsafdeling – træning starter

1. maj

Standerhejsning nr. 134

4. maj

Onsdagssejlads starter

10. maj

Åbent hus med grill for elever på MARTEC og Frederikshavn Gymnasium

4. juni – 6. juni

Pinsetur til Læsø

18. juni

Hirsholmene Rundt

23. juni

Sankt Hans aften med bål (Skur- og jollelaug)

29. juni

Onsdagssejlads – sommerafslutning m. grillpølser

 

 

?

Åbent hus – ”Kom og sejl med os”

 

 

Efterår

 

17. august

Onsdagssejladser starter efter sommerferie

3. september

Fyrbåkesejlads, Sæby Sejlklub

17. september

Hirsholmene Senior Race, Strandby Sejlklub

21. september

Onsdagssejlads - sæsonafslutning

3. oktober

Svømmesæson starter

19. november

Afriggerfest (i samarbejde med Marina)

?

Åbent hus – ”Kom og sejl med os”

Printvenlig udgave af: Plan for sæson 2022