Lejeaftale for Frederikshavn Marinas fælleshus

   Navn:

   Adresse:    

E. Mail:                                                      Telefon:                                       Mobil:

 Tlf.:  4047 7598                                                                        Mail:  frhsh@mail.dk

Periode

År

Lejemålet udleveres til lejer

På adresse

 

2020

Dato.  Kl.: 1600

Søsportsvej 14

Ønskes Musikanlæg

Ja      Nej       

Lejemålet afleveres senest

På adresse

150 kr.

?

Dato.  Kl.: 1200

Søsportsvej 14

Lejer bedes nøje gennemlæse følgende:                                 

Fælleshuset fremstår ved lejemålets påbegyndelse rengjort og skal afleveres igen rengjort og i samme stand. Der forlanges et højt rengøringsniveau,

Rengøringsmidler forefindes, og der må ikke anvendes andre rengøringsmidler.

Lejer medbringer selv karklude, håndklæder, viskestykker, toiletpapir m.m.

Lejer bortskaffer selv sit affald, herunder glas og flasker.

Skader på service, inventar og ejendom erstattes af lejer efter gældende dagspris.

Lejer og dennes gæster skal udvise sømmelig opførsel i og omkring fælleshuset. Vinduer og døre SKAL holdes lukkede, når der spilles musik og synges, m.m.

Der må ikke afskydes nogen form for fyrværkeri i og omkring fælleshuset.

Lejer er ansvarlig for lejemålet og skal være tilstedet så længe, der er personer i huset, samt sørge for aflåsning af døre og vinduer inden huset forlades. Der skal specielt ses efter, at stearinlys m.m. er slukkede og at der ikke kastes brændbart materialer i affaldsspandene.

Hvis brændeovn anvendes må der kun brændes med godkendt brænde.

Ved reservation af fælleshuset skal en lejeaftale straks oprettes. For at reservationen er gyldig skal depositum betales senest 8 dage efter lejeaftalens oprettelse. Afbestilles huset senest 14 dage før lejeaftalens start, tilbagebetales ½ depositum. Ved senere afbestilling tilbagebetales depositum ikke. Betaling af leje betales senest 30 dage før lejeaftalens start.

Lejekontrakten strækker sig tidligst fra 9 måneder før ønsket dato for arrangementet. Lejeaftalen må ikke udleveres til før denne gyldighedsperiode.

Lejemålet kan ikke overdrages til andre. Overtrædelse af aftalens bestemmelser medfører tab af retten til fremover at leje fælleshuset.

Ved lejemålets ophør kontrolleres det lejede af husudvalget, som afgør, om det lejede er afleveret korrekt. Lejer kan om ønsket deltage i kontrollen. Dette aftales med viceværten.

Eventuel manglende oprydning og/eller rengøring, betaling af ødelagt service m.m. modregnes i depositum. Restdepositum udbetales til lejer ca. 1 – 2 uger efter lejemålets ophør.

Bankkonto: Reg.: nr.:                     Konto:                           

Depositum betales senest

Dato.

Kr.

Leje betales senest

Dato.

Kr.

Evt. Musik anlæg betales senest

Dato.

Kr.                        

I alt skal der før lejemålet udleveres, være indbetalt

Kr.

                   Konto nr.: 9190  4569694138

                          Spar Nord Bank

 

Dato som udlejer

Printvenlig version