Aflæsning af din elmåler.

Du skal selv aflæse din elmåler og indberette forbruget til kassereren på denne formular.

(*)
(*)
(*)
(*)

 

Medlemsnummer fremgår af dit årsmærke eller opkrævning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Indberet dit måler-nr. i egen interesse, så din måler kan spores, hvis den bliver stjålet eller bortkommer på anden vis.
Målernummeret fremgår normalt af det lille foliemærke på selve måleren.