Retningslinjer for booking og brug af Match28

Mest muligt med flest mulige

Det er for Frederikshavn Sejlklub af største betydning at klubbens Match28ere sejler mest muligt med flest mulige.

Til sikring af dette har klubben udarbejdet nedenstående retningslinjer for booking og brug af bådene, således alle brugere får en god oplevelse før, under og efter sejlads.

Adgang til booking af både

Alle godkendte skippere har adgang til booking og brug af bådene.

Godkendelse af skipper foretages af Frederikshavn Sejlklub på baggrund af udfyldt godkendelsesformular:  "Skippergodkendelse" (Word dokument)

hvorefter skipper oprettes i on-line bookingsystem.

Bemanding

Der skal altid være en godkendt skipper på båden og minimum 1 besætningsmedlem. Singlehand sejlads er ikke tilladt.

Ansvar
Skipper har ansvaret for båden og udstyret. Skipper har også ansvaret for, at der altid sejles forsvarligt, og at der bliver taget behørigt hensyn til besætningens sikkerhed. Der skal endvidere tages hensyn til at båd, udstyr og sejl ikke udsættes for unødig belastning og slid i hård vind.

Skipper hæfter for selvrisiko jf. prisliste: "Priser for leje af Match28"

Sikkerhed
Alle skal bære redningsvest.

Det er IKKE tilladt at nyde alkoholiske drikke, når der sejles i båden.

On-line booking

Skipperen skal reservere båd i bookingsystemet inden sejlads, så det er registreret, hvem der sejler.

Adgang til bookingsystem sker via Facebook-side:

https://www.facebook.com/FrederikshavnSejlklub/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARDR4HuAJnJlYpazPxT1HRu9Ss0E6wmsFhpx9IFSdP0YptTo9xnc_82rINrebma98mqAOW3wwJGQLtec

eller hjemmeside: https://www.supersaas.dk/schedule/FSK_-_booking/FSK_-_booking

Husk at slette reservation, hvis du har booket men ikke kan bruge båden.

Ved gentagne gange af booking uden brug, kan der opkræves et ”no show fee” jf. prisliste for hver booking.

Betaling

Der skal være afregnet for brug inden sejlads i form af årskort eller enkelt betaling.

Betaling via Mobilepay til: <FSK-Match28> eller ved overførsel til: <kontonr.>

Priser jf. gældende prisliste: "Priser for leje af Match28" 

Kontroller udstyr og rapporter fejl og mangler før og efter sejlads

Udstyrsliste og udstyr kontrolleres inden sejlads. Når I sejler ud, er det Jeres ansvar, at båd og udstyr er intakt.

HUSK at kontrollere at alle splitter og Q ringe er tapet, så de ikke kan rive spiler.

Eventuelle problemer og mangler før og efter sejlads rapporteres til én af bådsmændene:

Jesper Nipper Jensen via telefon eller sms: 3025 1062

Klaus Jørgensen på via telefon eller sms: 6199 0036

med oplysning om:

-      Skippers navn

-      Bådnavn

-      Beskriv problemet

-      Vedhæft gerne foto

Hvis du ikke indberetter fejl og mangler senest 15 minutter efter lejeperiode er startet, så hæfter du for de fejl og mangler, der efterfølgende er på båden.

Hvis båden er OK før og efter sejlads indrapporteres ikke.

Klargøring og afrigning
Hvis båden skal sejle umiddelbart efter i er kommet i havn, er det ikke nødvendigt at rigge båden af. Dog skal båden rengøres og der skal ryddes op i kahyt.

Skal båden ikke sejle lige efter skal du:

-      Afrigge forsejl

-      Pakke spiler

-      Rydde op i kahyt

-      Ordne tovværk

-      Spule dæk og cockpit

-      Montere cockpit-/bompresenning 

-      Hejse sponsorflag

Er der vådt i kahytten, sættes den lodrette luge ikke i.

HUSK at aflevere båden som du gerne selv vil modtage den.

Kontaktpersoner
Materiel:                     Bådsmand Jesper Nipper Jensen – mobil 3025 1062

                                      Bådsmand Klaus Jørgensen – mobil 6199 0036

Printvenlig udgave af: Retningslinjer for brug af Match28