HIRSHOLMENE RUNDT 2017

Frederikshavn Kommune Grand Prix

Lørdag den 30. september

Strandby Sejlklub indbyder til kapsejladsen HIRSHOLMENE RUNDT.

Der sejles på en 12 sømil lang bane rundt om Hirsholmene med start og mål i Strandby. Der startes efter omvendt respit.

Program: Morgenkaffe i klubhuset kl. 0830

Skippermøde kl. 0900

Start kl. 1000

Tidsbegrænsning for sejladsen kl. 1430

Frokost (senest) kl. 1500

Klubben byder på frokost i klubhuset efter at sidste båd er gået i mål dog senest ca. kl. 1500.

Præmieoverrækkelse for sejladsen og for Frederikshavn Kommune Grand Prix finder sted i forbindelsen med frokosten.

Bemærk: Som afslutning på Frederikshavn Kommune Grand Prix 2017, trækkes der lod om præmier sponsoreret af sejlklubberne i fællesskab.

Startgebyr kr. 150,-

Deltagelse i frokost efter sejlads pr. person kr. 100,-. Børn halv pris.

Bemærk: Betaling af startgebyr og evt. frokost sker i forbindelse med morgenkaffe/skippermøde. Tilmelding til frokost er bindende, da maden leveres udefra.

Indbydelsen er udsendt til alle sejlklubber i kommunen og til alle seniorer i Strandby Sejlklub.

Klubbens medlemmer, aktive som passive, som evt. ikke deltager i kapsejladsen, er også meget velkommen til at deltage i frokosten.

Tilmelding til sejlads og frokost: Senest onsdag d. 27. september kl. 2200.

Tilmelding hos: Peter Lorentzen 28138909 tolerenzen@yahoo.dk

Ved tilmeldingen skal der oplyses:

Bådnavn, bådtype.

Sejlnummer, målerbrev nr og TACIL, TACIM, TACIH mål samt om der benyttes spiler og/eller genakker under sejladsen.

Skippers navn, adresse, mobilnummer og e-mail.

Såfremt der deltages i frokosten, da oplyses også antal af personer.

Vel mødt!

Kapsejladsudvalget

Indbydelse til onsdagssejlads 2017

27. september 2017 Sidste onsdagssejlads i 2017, start Kl. 1830.

Efter sejladsen spises der traditionen tro Stjerneskud.

Hilsen

Kapsejladsudvalget.