HIRSHOLMENE RUNDT 2021

Frederikshavn Kommune Grand Prix

Lørdag d. 18. september 

Klik her for indbydelse til: HIRSHOLENE RUNDT 2021

 

          Hirsholmene Rundt 
Frederikshavn Kommune Grand Prix
                     
 for ALLE
                   Lørdag d. 19. juni 2021

REGLER

      Kapsejladsen sejles efter de i Kapsejladsreglerne definerede regler samt Frederikshavn Sejlklubs sejladsbestemmelser og Dansk Sejlunions forskrifter.

Banen

      Der sejles på en distance bane. Den omtrentlige banelængde vil være 19 sømil.

STED

        Kapsejladsen gennemføres fra Frederikshavn Marina.

        Deltagere kan ligge gratis i havnen fra fredag til lørdag.

TIDSPLAN

        Registrering + morgenkaffe:                                                         Kl. 8.30-9.00

        Skippermøde:                                                                              Kl. 9.00

        Varselssignalet (første båd) er planlagt afgivet:                                Kl. 9.55

        Præmie overrækkelse:                          Hurtigst muligt efter sejladsens afslutning.

Handicap

        Der sejles efter TA tal fra Dansk Sejlunion.

        Der sejles med omvendt respit således, at den båd der har laveste handicap starter først, mens den båd der har det største handicap starter sidst.

Både der ikke har et Certifikat / TA-tal tilmeld dig bare, vi finder et tal til dig.

PRÆMIER

        Der uddeles præmier for hver 3. tilmeldte båd i hvert løb.

DELTAGELSE OG TILMELDING

             Sejladsen er åbent for følgende både: Kølbåde og Motorsejler.

        I kan tilmelde jer på e-mail:  kapsejlads.fsk(at)gmail.com  hvor følgende oplyses:

      Bådnavn – Bådtype – Sejlnummer – Certifikatnummer – TA måltal

      Skipper navn – Tlf. nr. – E-mail adresse - Oplysning om med/uden spiler

              Antal besætningsmedlemmer til spisning efter sejladsen  (af hensyn til morgenmad)

        Evt. antal stjerneskud - ”Stjerneskud” efter sejladsen. Pris 100 kr. / stk.

                Tilmeldingsfristen er: onsdag d. 16. juni 2021 kl. 22:00      Tilmelding er bindende.

INDSKUD

        Indskuddet udgør: Kr. 150,- Inklusiv morgenkaffe til alle. Ex. Stjerneskud (100 kr./stk.).

Yderligere information kontakt Jan Larsen tlf. 5163 2983 eller mail: jan28.jl(at)gmail.com

Kapsejladsudvalget

 Frederikshavn Sejlklub

 

Printvenlig udgave af: Indbydelse til Hirsholmen Rundt

 

 

Indbydelse Onsdagssejladser 2021

Onsdagssejladserne 2019

Onsdagssejladserne 2018