Hvad mon der nu sker i klubben.

Generalforsamling 27. marts 2018

Bestyrelsen indkalder hermed til ordinær generalforsamling i Frederikshavn sejlklub. Ge­ne­ral­­forsamlingen afholdes:

tirsdag den 27. marts 2018 kl. 19.00

i Fælleshuset på Frederikshavn Marina.

Dagorden ifølge sejlklubbens vedtægter:

1)    Valg af dirigent

2)    Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3)    Fremlæggeles af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4)    Behandling af indkomne forslag

5)    Fremlæggelse af budget for det kommende år samt fastsættelse af kontingent

6)    Valg af bestyrelsesmedlemmer

7)    Valg af suppleanter til bestyrelsen

8)    Forelæggelse af plan for den kommende sæson

9)    Eventuelt

Forslag der ønskes forelagt generalfor­samlingen til vedtagelse under dagsordenens punkt 4) fremsendes til bestyrelsesformand Helmut Melsen på e-mail:

hkmelsen@gmail.com

senest 14 dage før generalforsamlin­gens afholdelse.


Vel mødt!

Frederikshavn Sejlklub - bestyrelsen

Printvenlig udgave: Indkaldelse til generalforsamling 2018


Standerhejsning søndag den 29. april 2018