Så var der arbejdsdag ved Skur & Jollelauget.

Den 28. april var der indbudt til arbejdsdag i Skur & Jollelauget.

25 aktive medlemmer, hvilket svarer til ca. 33 % af medlemstallet, mødte frem kl. 1600, ja det vil sige, der var flere der allerede d. 27. april ivrigt var begyndt på arbejdsopgaverne.  

Og der var en del:

· 6 sæt af laugets borde og bænke blev nedvasket og nymalet.

· Afgrænsningspælene på havnefronten blev malet hvide, og området omkring slæbestedet blev renoveret og forsynet med ny gul maling.
· Begge pissoirer blev malet, både ude og inde.
· Opslagstavlerne på bro 5 og på bagland blev renset og malet.
· Efter at lysmasten var blevet "nedlagt" blev der monteret nyt overvågningskamera til bro 5, dette skyldtes forsøg på tyverier fra jollerne.
· "Arthurs Plads" blev renset for ukrudt og et defekt plankeværk blev nedtaget.
· Hele havnefronten blev fejet ren, og det skete med koste ført af mennesker, ikke noget maskinelt her TAK!
· En del medlemmer var i gang med at montere beslag for affaldscontainer, nogle var måske kun nysgerrige??
· På baglandet blev der lagt "sikkerhedssten" over rensebrøndene til drænledningerne.
· Dagen blev afsluttet med den traditionelle pølseret med flydende tilbehør.
· Nu mangler der kun at blive ryddet op på de pladser der er anvendt til både i vinterhalvåret, men det sker først når de sidste både er i vandet.

S & J's bestyrelse siger mange tak for "Work Well Done" til de fremmødte.

Nu kan vi nyde en, forhåbentlig, skøn sommer på vores dejlige havn sammen med de mange turister der lægger vejen forbi.

Mogens Munch

Containerstativet monteres, mange <br>folk til lidt arbejde.
Det var ham der lavede arbejdet.
Ny gul afmærkning og hvide pæle.
Det nye overvågningskamera.
Nymalede hvide kantsten.
Renselsesproces inden maling.
Et af i alt 6 bord/bænk <br>der blev malet.
Nymalede pissoirs.
Det store overblik.
Formanden i arbejde.
Hvem sidder der bag skærmen?
De sørgede for de <br>kulinariske nydelser.
Der veeeentes på maden.
Formanden takker for <br>veludført arbejde.
Hovedretten.