Broleje og udlejningspriser for 2019

          

Kommanditister                 

Broleje bådplads (målt fra midt pæl til midt pæl): pr. m.

1.042

Jollepladser (max. 2,0 m bredde ved pontonbroen) ……………………………………………...........

2.084

0,5 m tillæg til ejer plads - max. 2,0 m, 

herefter lejes standart  plads til normal udlejningspris. ………………………………………………..

792

2,5

m ……………………………………………………………………………………………………………………

2.605

3,0

m ……………………………………………………………………………………………………………………

3.126

3,5

m ……………………………………………………………………………………………………………………

3.647

4,0

m ……………………………………………………………………………………………………………………

4.168

4,5

m………………………………………………………………………………………………………………………

4.689

5,0

m ……………………………………………………………………………………………………………………

5.210

5,5

m ……………………………………………………………………………………………………………………

5.731

6,0

m ……………………………………………………………………………………………………………………

6.252

6,5

m ……………………………………………………………………………………………………………………

6.773

7,0

m ……………………………………………………………………………………………………………………

7.294

7,5

m ……………………………………………………………………………………………………………………

7.815

Udlejningspriser for ikke kommanditister

Broleje bådplads (målt fra midt pæl til midt pæl): pr. m.

1.584

Jollepladser (max. 2,0 m ved pontonbroen)………………………………………………………..............

3.168

2,5

m ……………………………………………………………………………………………………………………

3.960

3,0

m ……………………………………………………………………………………………………………………

4.752

3,5

m ……………………………………………………………………………………………………………………

5.544

4,0

m ……………………………………………………………………………………………………………………

6.336

4,5

m ……………………………………………………………………………………………………………………

7.128

5,0

m ……………………………………………………………………………………………………………………

7.920

5,5

m ……………………………………………………………………………………………………………………

8.712

6,0

m ……………………………………………………………………………………………………………………

9.504

6,5

m ……………………………………………………………………………………………………………………

10.296

7,0

m ……………………………………………………………………………………………………………………

11.088

7,5

m ……………………………………………………………………………………………………………………

11.880

Kapsejladsbåd

Uden fast liggeplads i havnen, inkl. parkering …………………………………………………………………

2.084

Miljøstøvsuger

Udlejning med værktøj, til fjernelse af bundmaling ………………………………………………………

0

Depositum ……………………………………………………………………………………………………………………

0

Forbrug af materialer er for egen regning ………………………………………………………………………

 

Tillæg til broleje og udlejningspriser

Både som ligger langs med bro - betaler pladsleje + ………………………………………………………

700

Både som er fast beboet ud over 3 måneder om året ……………………………………………………

3.000

Kran

Løft medlemmer. Årsabonnement …………………………………………………………………………………

1.600

Løft medlemmer (inkl. højtryksrenser og traktortransport 

på havnens område) ………………………………………………………………………………………………………

400

Løft ikke medlemmer …………………………………………………………………………………………………

600

Løft ikke medlemmer/kølhaling på kajen, max. 1 uge …………………………………………………....

1.200

Ikke medlemmer: Brug af krankaj inkl. mastekranen ………………………………………………………

300

Løft medlemmer havari-bundvask ved egen foranstaltning ………………………………………

250

Slæbestedet (beton)

Brug af Slæbestedet pr. gang  …………………………………………………………………………………….

25

Arealleje

Pr. m2 ……………………………………………………………………………………………………………………………

40

Fælleshuset

Depositum nøgle …………………………………………………………………………………………………………

100

Leje af 1. sal ……………………………………………………………………………………………………………………

2.000

Depositum for leje af 1. sal ……………………………………………………………………………………………

1.800

El

Afregnet efter energimåler pr. kW/h …………………………………………………………………………

2,25

Depositum for udlejning af energimåler …………………………………………………………………………

500

Leje af energimåler pr. måned .…………………………………………………………………………………

50

Salg af energimåler …………………………………………………………………………………………………………

1.625

Ekstraordinær brug af havnefoged pr. time .…………………………………………………………….....

300

Salgspriser

Meterpladser, pr. brometer ………………………………………………………………………………………

10.000

Pr. jolleplads. Max. 2 m bredde ved pontonbroen …………………………………………………………

10.000

Rykkergebyr …………………………………………………………………………………………………………………

100

 

Havnepenge/parkeringsafgifter:

< 12 m

 > 12 m

Havnepenge pr. døgn  …………………………………………………………………………………………............

160

210

Tilslutning til EL: pr. døgn  ………………………………………………………………………………………........

15

15

24 timers parkering, campingvogn/autocamper/telt , pr. døgn ……………………………...........

160

  160

EL 24 timers parkering ,campingvogn/aotocamper pr. KW/h på kort ………………...............

2,25

2,25

Der ydes rabat ved køb af 30 dage og derover: 

< 12 m

> 12 m

Havnepenge afregnet som 30 dage pr. måned forudbetalt ….…………………………………………

3600

4725

Svarende til pris pr. døgn: ……………………………………………………………...……………………………...

120

157,50

Havnepenge afregnet som 30 dage for 2. måned forudbetalt  …………………………...............

2700

3540

Svarende til pris pr. døgn:  ……………………………...……………………………………………………….......

90

118