Vandscootere og Jetski mv.       

Der er den 19. november 2010 faldet dom i Højesteret, der underkendte den hidtidige danske vandscooterbekendtgørelse. Efterfølgende er udfærdiget: "Bekendtgørelse om regulering af ikke-erhvervsmæssig sejlads på søterritoriet med vandscootere m.v." 

Bekendtgørelsen omhandler fartøj med forbrændingsmotor med en længde under 4 meter.

Generelt betyder det, at vandscootere og Jetski sidestilles med andre motorbåde/fartøjer med en længe under 4 meter.

De er derfor som alle andre velkomne på Marinaen, og skal som alle andre betale for brugen af slæbestedet - og de skal overholde havnereglementet - herunder hastighedsbegrænsningen på 3 knob.

Du kan læse bekendtgørelsen her.