Til: Kommanditister i Frederikshavn Marina

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018.


Bestyrelsen for Frederikshavn Marina K/S indkalder hermed kommanditister til ordinær generalforsamling, torsdag den 15. februar 2018 kl. 19.00 i det Maritime Fælleshus, Søsportsvej 14, 9900 Frederikshavn.


 DAGSORDEN

1.     Valg af dirigent.

2.     Formandens beretning.

3.     Aflæggelse af regnskab vedrørende 2017.

4.     Budget for 2019, herunder fastsættelse af den årlige leje for bådpladser, arealleje samt størrelse af kommanditistindskud.

5.     Indkomne forslag.                                                                                                                                                   

6.     Valg af bestyrelsesmedlemmer.

7.     Valg af suppleanter.

8.     Valg af revisor, - bestyrelsen foreslår BDO.

9.     Eventuelt.


Bestyrelsesmedlemmer på valg i 2018 er:

o   Niels Kold                         

o   Bent Frederiksen                                   

Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg i 2018:

o   Palle Sørensen

o   Hans-Erik Lund Hansen

o   Henning Larsen

o   Helmuth Melsen repræsenterer komplementaren Frederikshavn Søsport ApS

o   Repræsenteret for Frederikshavn Byråd 

Suppleanter på valg:  

o   Carsten Larsen

o   Hugo Frydkjær

o   Roland Brunhøj

o   Ole Bertelsen

Forslag til behandling på generalforsamlingen:

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt fremsat for bestyrelsens formand senest inden udgangen af januar måned 2018.

Meget gerne på mail til: formand@frederikshavnmarina.dk

  Indkaldelse i PDF format

Informationer og nyhedsbreve fra Frederikshavn Marina K/S

Tilmeld dig Marinaen's mail-liste og få en mail, når der er nyt

NYHEDSBREV marts 2016        

Vinteren har sluppet sit tag og foråret er over os, snart kommer sommeren og forhåbentlig mange gode sejlture.

 1. Vores nabo mod nord ”Frederikshavn Havn” er godt i gang med en større udvidelse, og deres entreprenør har i den forbindelse oprettet to forbudsområder umiddelbart uden for placeringen af nye ydermoler.
  OBS - Det er forbudt at sejle ind i områderne, så turer til Hirsholmene og nord på bliver fremover lidt længere.
  Forbudsområdet er afmærket med gule stager med krydstopbetegnelse og to rød stager med topbetegnelse, Q.R samt to grønne stage med topbetegnelse, Q.G i indsejlingen til havnen.
  Afgrænsningen mod sydøst ligger meget tæt på Sejlklubbens gule bøje nr. 3, den nordøstligste kapsejladsbøje.
  Se uddrag af: Efterretninger for Søfarende nr. 3 af 22. januar 2016, gentaget i senere efterretninger.

 2. Det er også snart tid til at få vand under kølen og derfor også nyt ÅRSMÆRKE.
  SÅ HUSK at hente nyt årsmærke på havnekontoret og underskrive erklæring om, at fartøjet er ansvarsforsikret jf. Havnereglementet pkt. 5.
  Det er et krav, at der er betalt pladsleje for 2016 før årsmærket kan udleveres.
  Det er i alles interesse, at få årsmærket på, så havnefogeden dels kan finde ejeren af båden, hvis der er sket noget utilsigtet og dels kan se, der er betalt pladsleje. Havnefogederne kan ellers ikke skelne fastliggere fra gæstesejlere.

 3. Marinaen er også i år med i FH – Frihavneordningen. FH mærker kan købes på havnekontoret.

De bedste sejlerhilsner

Bestyrelsen

NYHEDSBREV April 2015

1.     Maj 2015: Uddybning er tilendebragt og der er normal dybde i indsejlingen og havnen.

2.    Lørdag den 18. april 2015, afvikles Havnens dag med "skippermøde" kl. 0830 i fælleshuset med en kop kaffe og et rundstykke.
Mød talstærk op til nogle hyggelige timer, så vi i fælleskab kan give en hånd med at gøre vores Marina klar til sommersæsonen.
Tilmeld dig på listen på havnekontoret eller ring til havnefogeden på tlf. 98 43 28 56 eller mail: frhmarina@mail.dk (af hensyn til rundstykker).

3.    Årsmærker er klar til afhentning på havnekontoret.
Alle hjemmehørende både i havnen skal være forsynet med gyldigt års mærke, udstedt af havnemyndigheden. Uden gyldigt årsmærke har man ikke adgang til havnens anlæg og faciliteter. Årsmærket skal være synligt fra broen.

4.    FH - Frihavnsmærker for 2015 kan købes på havnekontoret, pris 50 kr.
 

5.    Cap til lejere og ejer i Marinaen.
Marinaen har som led i markedsføring af Marinaen fundet sponsorer til caps med logo og lidt reklame.

Vær med til at markedsføre Marinaen og få udleveret en cap på havnekontoret. Der er max en cap pr. bruger, oplys gerne medlemsnummer eller havneplads ved udleveringen.  

6.    Søndag den 26 april 2015 kl. 1100 er der Standerhejsning i Frederikshavn Sejlklub, se: Frederikshavn Sejlklub hjemmeside

 

 • 23.05.2014 Frihavneordningen - Spis på KatFizk og få rabat.

NYHEDSBREV MAJ 2014

 1. Frederikshavn Marina har indgået aftale om deltagelse i Frihavnsordningen, FH. Aftalen giver marinaens brugere mulighed for at købe et FH mærke. Med mærket på båden giver det mulighed for at ligge gratis som gæst i op til tre døgn i havne som er tilsluttet FH.

  I nogle havne opkræves der miljø- og elafgift fra ankomstdagen, typisk fra kr. 25 til kr. 50.

  FH mærker kan købes for kr. 50 ved Rene og Per på havnekontoret.

  FH-Regelsæt
  FH-havneoversigt
  FH-oversigtskort
  FH-Medlemsorientering 2013
   
 2. Frederikshavn Marina har, tilsvarende som Frederikshavn Sejlklub, indgået aftale med KatFizk om 20% rabat for medlemmer. Rabatten opnås ved forevisning af legitimation, som konfereres af med liste over kommanditister og lejere.