Havnens dag 18. april 2015 - Forårsarbjdsdag

18. april 2015 kl. 0830, 7 auto- <br>campere nyder vores dejlige havn.
De samme campere set fra søsiden.
Der landes fiskk.
Så er "spindesiden" i gang.
"Sort arbejde".
Anduvningsbøjerne klar <br>til udlægning.
Borde og bænke er ud pakket. <br> Kan I finde formanden??
Der graves nye strømkabler <br>på "trekanten"
90 cm. i dybden.
Det var ham der gjorde det.
Her går det hårdt til!! med <br>spade - skovl og brækjern.
Der kølhales andre steder i<br> det gode vejr.
Gråtvandsafløbet for <br>autocampere inspiceres.
Klar til flisenedlægning
Nåe!! der skal lige nivelleres
Kom bare nærmere <br>autocampere, I er velkomne.
Tid til en svalebajer.
Smukt flisearbejde <br>ved fælleshuset

Så var der dømt Arbejdsdag!!!

Den 18. april 2015 mødte 25 arbejdsivrige medlemmer af Frederikshavn Marina op til forårsklargøringen af marinaen.

Efter et hastigt morgenmøde kl. 0830, med kaffe og rundstykker, blev arbejdsopgaverne fordelt, og medlemmerne gik i gang med de tildelte opgaver

·        Der skulle rengøres i sejlerstuen, her gik "spindesiden" af medlemmerne i gang med at nedvaske vinduer - borde - gulve - køleskabe og indrette skabene med "nyt" porcelain, ligeledes blev toiletter og mellemgang "renset".

·        Der var også" sort arbejde", idet ankeret under vores nyrestaurerede standermast blev malet.

·        På "sværdsiden" var medlemmerne i gang med at opsætte havnens borde og bænke - opsætte brandslukningsmateriel på broerne m.m.

·        Der skulle i år etableres nye strømudtag på "trekanten" til glæde for vore autocampere, her var 3 medlemmer, med hjælp af fra en rendegraver, i fuld gang med at grave en rende til de nye strømudtag, 4 nye med i alt 24 stk. 230 V udtag.

·        Ved det nye "gråt vands afløb" for autocampere var der 4 mand i gang med at nivellere grunden lægge nye fliser således brækkede lemmer forhåbentligt kan udgås.

·        En lille fliseomlægning ved fælleshuset blev foretaget af et medlem fra havneudvalget.

·        For at reklamere for vores 24 timers overnatningsmulighed, var 3 mand i gang med at opsætte vejviserskilte, således at der lettere kan findes vej til vores dejlige marina. 

Alt i alt har det været en "givtig" dag der blev gennemført og afsluttet i dejligt forårsvejr, med afslutning med en "lille bid brød".

Det er mærkeligt at det igen er de "gamle" der møder op til arbejdsdagen.

En stor tak til bestyrelsen for "Work Well Done".

Mogens Munch