Forårs klargøring af Marinaen

Indbydelse til Havnens dag

Lørdag den 28. april 2018 kl. 0830

 

Traditionen tro afholder vi igen i år Havnens dag.

Dagen starter med ”skippermøde” kl. 0830 i fælleshuset med en kop kaffe og et rundstykke, hvor opgaverne vil blive gennemgået og fordelt.

 

Vi har i år bl.a. følgende opgaver:

- Skilte opsættes på tværbroerne og nordre mole

- Slæbestedet afmærkes

- Almindelig oprydning på landareal, veje og kajer

- Rengøring af sejlerstue

- Borde og bænke sættes ud på deres pladser

 

Vi håber mange har lyst til at give en hånd med at gøre vores Marina klar til sommersæsonen.

 

Tilmeld dig på listen på havnekontoret eller ring til havnefogeden på tlf. 98 43 28 56 eller mail: frhmarina(at)mail.dk (af hensyn til rundstykker).

 

 

Venlig hilsen

Havneudvalget

 

Det sker på Marinaen lige nu

28.04.2018 Havnens dag - Forårs klargøring af Marinaen 

15.02.2018 Generalforsamling

2017:

31.12.2017 Nytårstaffel kl. 1000 til 1200 for alle Marinaens brugere

17.11.2017 Julefrokost for alle Marinaens brugere

11.112017 Hanens dag - Vinter klargøring af Marinaen

05.09.2017 Mød for alle brugere om fremtidens Marina kl. 1900 i Fælleshuset

07.07.2017 Proklama: indkaldelse af indehavere af indskudsanpartsbeviser (lånebeviser)

23.06.2017 Sankt Hans på Marinaen

10.06.2017 Havnens Dag Vild med Vand

05.06.2017 Loppemarked - Grundlovsdag  på Marinaen kl. 1000 til 1600

01.05.2017 NY HAVNEFOGED FREDERIKSHAVN MARINA K/S

29.04.2017 Havnens dag - foråret 2017 kl. 0830

28.02.2017 Generalforsamling 

2016:

31.12.2016 Nytårstaffel kl. 1000 - 1200 i Fælleshuset

25.11.2016 JULEFROKOST i Fælleshuset kl. 1830  

29.10.2016 Havnens dag efteråret 2016 kl. 0830.

05.06.2016 Grundlovsdag på Marinaen kl. 1000 til 1600

29.05.2016 Havnens dag - Vild med Vand kl. 1200 til1600

14.01.2016 Kaffeklubben mødes fortsat hver onsdag formiddag

2015:

31.12.2015 Nytårstaffel i fælleshuset kl. 1000 

06.12.2015 December stemning på Marinaen

04.12.2015 Julefrokost i Fælleshuset kl. 1830

31.10.2015 Havnens Dag efteråret 2015 kl. 0830

20.10.2015 Kølhaling af "Spætten".

16.06.2015 Ny Betalingsautomaten er nu taget i brug og slæbstedet og er også tilsluttet. Derfor skal der fremover købes kort til brug ved slæbestedet, ikke brugte poletter refunderes ved havnefogeden og fremover købes der kort i billetautomaten for at åbne bommen til slæbestedet.

05.06.2015 Grundlovsdag, kræmmermarked, veteranbiler og sejlads på Marinaen.

04.06.2015 Renovering og udvidelse i skurbyen.

06.05.2015 Ny betalingsautomat og besøg af forhåbentlig kommende sejlere.

01.05.2015 Camper træf på Marinaen, med tur til Læsø

29.04.2015 Ny restauratør på Marinaen Cafe og restaurant.

29.04.2015 Forårsklargøring sidst i april 2015.

18.04.2015 Havnensdag, med Forårsarbejdsdag.

11.04.2015 Forårsklargøring med rejsning af standermast mm. 

18.03.2015 Caps til lejere og ejer.

09.03.2015 Forårstegn på og ved Marinaen.

24.02.2015 Vintersysler på og ved Marinaen februar 2015.

22.01.2015 Frokostmøde med seniorholdet.

11.01.2015 Højvande ved årets anden vestenstorm "Egon".